Spotkania w ramach konsultacji społecznych nad strategią

22 sierpnia rozpoczynamy cykl spotkań w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030. Planowane są łącznie 16 spotkań konsultacyjne zgodnie z założonym planem: 22 sierpnia godz. 14.00 Stare Miasto, Biblioteka Publiczna Giny Stare Miasto 23 sierpnia godz. 11.00 Rychwał, Hala Widowiskowo-Sportowa 25 sierpnia godz.

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl